KIWA, spol. s r.o.
Pekárska 11
917 01 TRNAVA
Slovensko

 


KATALÓG
prepäťových ochrán KIWA


sk    sk    ru    HU


STRUČNÝ KATALÓG
prepäťových ochrán KIWA


sk    sk    ru 


APLIKAČNÁ PRÍRUČKA
odporúčania pre použitie
prepäťových ochrán KIWA


sk    ru    ru 


    ES VYHLÁSENIA O ZHODE

    >> typ POm I
    >> typ PO I
    >> typ PO II

   >> typ POPV II 3 F 1000VDC
   >> typ POPV II 2 F 600VDC
   >> typ PO II 3 PH a PO II 2+1 PH

     Modul prepäťovej ochrany
     >> PODA-275 a PODA-275S
     >> POD-275S
     >> POD, POD S

     Rozvádzačová prepäťová      ochrana
     >> RPO DS, RPO D

     Zásuvková prepäťová
     ochrana
     >> ZPO D
     >> ZPOI D


Katalóg produktov

SPD typ 1

Prepäťové ochrany - SPD typ 1

PO I slúžia na vyrovnávanie potenciálov pri údere blesku a zapojujú sa na vstup vedenia do objektu v hlavnom rozvádzači ... >>bližšie informácie

SPD typ 1 POm I LCF slúžia na ochranu elektrických sietí a zariadení v priemyslových objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch
s prípojkou nn zemným káblom pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym alebo nepriamym úderom blesku... >>bližšie informácie
SPD typ 1 - fotovoltika PO I 2+1 PV, PO I 3 PV, PO I 4+1 PV a PO I 5 PV slúžia na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických systémov s prevádzkovým napätím do 1000 V...>>bližšie informácie

PU B

"DOPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB"

SPD Typ 2

Prepäťové ochrany - SPD typ 2

PO II slúžia k zvedeniu energie prepäťových impulzov v elektrických rozvodoch objektu
a zapojujú sa najmä do podružných rozvádzačov...>>bližšie informácie
SPD typ 2 - fotovoltika POPV II 3 F 1000VDC a POPV II 2 F 600VDC
sú prepätové ochrany vyvinuté pre použitie v oblasti fotovoltaiky,
v obvodoch s jednosmerným prúdom....>>bližšie informácie
SPD typ 2 - fotovoltika

PO II 3 PH a PO II 2+1 PH slúžia na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických systémov s prevádzkovým napätím do 1000 V...>>bližšie informácie

PU C

"DOPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB"

SPD typ 3

Modul prepäťovej ochrany - SPD typ 3


PODA-275, PODA-275S, POD-275S a PO DS
sú určené na dodatočnú inštaláciu k už zabudovaným zásuvkám, príp. inštalačným krabiciam alebo priamo do el. strojov a zariadení.. .>>bližšie informácie

SPD typ 3

Zásuvková prepäťová ochrana - SPD typ 3

ZPO D a ZPOI D slúžia k zvedeniu energie prepäťových impulzov vo vedeniach na konci zásuvkových okruhov...  >>bližšie informácie
SPD typ 3

Rozvádzačové prepäťové ochrany - SPD typ 3

RPO D a RPO DS slúžia k ochrane všetkých elektrických a elektronických zariadení napájaných priamo z rozvádzača bez pripojenia cez sieťovú zásuvku pred impulzným prepätím...>>bližšie informácie

SPD typ 3

Rozvádzačové prepäťové ochrany s vysokofrekvenčným filtrom - SPD typ 3

RPOD F 6, RPOD F 16, RPOD F 6-L a RPOD F 16-L slúžia k ochrane všetkých elektrických
a elektronických zariadení napájaných priamo z rozvádzača pred impulzným prepätím
a vysokofrekvenčným rušením... 
>>bližšie informácie

Zásuvkové adaptéry - SPD typ 3

ZPA D sú určené na ochranu elektronických spotrebičov, napájaných prostredníctvom pohyblivého prívodu (sieťovej šnúry) zo siete 230V... >>bližšie informácie
Dátová prepäťová ochrana

Prepäťové ochrany pre MaR - komunikačné linky 

DM485-4DB25 ochrana elektronických zariadení používajúcich dátové rozhranie RS-485 a RS-422...  >>bližšie informácie

pre meranie a reguláciu

Prepäťové ochrany pre MaR

sú určené pre ochranu dátových vstupov zariadení v systémoch merania a regulácie...  
>>bližšie informácie
pre siete Ethernet

Prepäťové ochrany pre siete Ethernet 100BaseT 

ochrana dátových vstupov zariadení siete LAN Ethernet 100BaseT v ochrannej bleskovej zóne ZBO 1 (vo vnútri stavebného objektu).. .>>bližšie informácie

Počítadlo prepäťových impulzov 

slúži k registrácii prepäťových udalostí, pričom súčasne chráni vodič, na ktorý je pripojené, proti prepätiu... >>bližšie informácie