Pre ochranu dátových vstupov zariadení v systémoch merania a regulácie, ktoré sú vo všeobecnosti značne citlivé na poškodenie prepätím, sú určené zvodiče prepätia triedy DM (pre meranie a reguláciu) a DN ( napájacie).

Tieto prepäťové ochrany sú charakteristické:

– vysokou zvodovou schopnosťou až 20 kA(8/20) podľa typu, – vysokou účinnosťou potlačenia prepäťových javov,
– jednoduchou inštaláciou,
– dlhou životnosťou;

K dispozícii sú tri základné vyhotovenia:

R – rozvádzačové na DIN lištu
M – modulové
P – integrované – určené pre zabudovanie priamo do chráneného zariadenia

Zaujali vás tieto produkty?

Otázky prosíme posielať na
e-mail: [javascript protected email address]

TEL: +421 37 6927 011
MOBIL:+ 421 911 983 915

Hľadáte zastúpenie pre konkrétnu krajinu?