KIWA, spol. s r.o.
Pekárska 11
917 01 TRNAVA
Slovensko


Získané ocenenia:

Po kliknutí sa náhľad zväčší...

Po kliknutí sa náhľad zväčší...

Po kliknutí sa náhľad zväčší...


Profil spoločnosti:

KIWA spol. s r. o. je najvýznamnejším výrobcom prepäťových ochrán na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami pri riešení náročných technických a obchodných úloh v komplexnom pojatí, t.zn. od vývoja cez technologickú prípravu až po realizáciu, predaj, aplikačné poradenstvo a servis.

Ťažisko výrobného programu tvoria prepäťové ochrany triedy I, II a III podľa medzinárodnej normy IEC 61643-1. Uvedené ochrany sa používajú v inštalačných rozvodoch napájacích sietí v najrozličnejších oblastiach. Výrobný program zahrňuje tiež novovyvinuté výrobky najmä pre tržný segment datových prepäťových ochrán, ktorých využitie je hlavne v oblasti merania, riadenia, regulácie a automatizácie technologických procesov a v oblasti komunikačných a počítačových technológií.

Z celkového objemu výroby predstavuje export významnú časť produkcie. Pre výrobky z našej produkcie - prepäťové ochrany pre nn rozvodné siete, máme udelené slovenské certifikáty a naši zahraniční partneri aj rakúsky (uznávaný v celej západnej Európe), americký (pre USA) a čínsky certifikát.

Referencie:

Dlhodobá spolupráca v oblasti vývoja, výroby a dodávky prepäťových ochrán s renomovanými zahraničnými (najmä nemeckými) firmami.

Naše výrobky môžete kúpiť na Slovensku:

              

               

 dd ss... a ďalší.


V Českej republike:     

V Poľskej republike: