KIWA sk s.r.o., Krivánska 5, 949 01 Nitra

Výrobná prevádzka: Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra, Slovensko
Do prevádzky spoločnosti KIWA – prepäťové ochrany sa dostanete cez vstupný vjazd areálu STAVEX-u Nitra.

IČO: 44769512
IČ DPH: SK2022816158
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel : Sro, vl.č. 24502/N

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s
Č. účtu: 4220374803/3100
IBAN: SK93 3100 0000 0042 2037 4803
BIC: LUBA SK BX

Sekretariát

TEL: +421 37 6927 014
E-MAIL: [javascript protected email address]

Odbyt – Expedícia

TEL: +421 37 6927 011
MOBIL: +421 911 983 915
E-MAIL: [javascript protected email address]

Obchodné oddelenie

TEL: +421 37 6927 018
MOBIL: +421 911 971 401
E-MAIL: [javascript protected email address]

Technická podpora

TEL: +421 37 6927 018
MOBIL: +421 918 775 421, +421 911 971 401
E-MAIL: [javascript protected email address]

MTZ Sklad

TEL: +421 37 6927 013
E-MAIL: [javascript protected email address]

Ekonomický úsek

MOBIL: +421 37 6927 015
E-MAIL: [javascript protected email address]

Personálne oddelenie

TEL: +421 37 6927 014
E-MAIL: [javascript protected email address]

- - - - - -
Vaše otázky prosíme poslať podľa príslušných oddelení

Kontaktujte nás
       

* Povinné údaje