PO LED - inovatívne riešenie ochrany svietidiel s LED pred prepätím. Nové výrobky PO LED je možné použiť ako 2. a 3. stupeň (T2+T3, resp.C+D).
Nekategorizované

Použitie prepäťových ochrán PO LED eliminuje citlivosť LED svietidiel na prepätie v dôsledku úderu blesku, častých spínacích javov a prípadných porúch v napájacej sieti.

Vzhľadom na priestorovú rozptýlenosť a výškové umiestnene osvetľovacích LED svietidiel sú zvlášt pri búrkach vystavené účinkom prepätia, čo má za následok zníženie intenzity osvetlenia, skrátenie životnosti, alebo úplné vyradenie svietidiel z funkcie.