Profil spoločnosti

Získané ocenenia:

Spoločnosť „KIWA – prepäťové ochrany“  je najvýznamnejším výrobcom prepäťových ochrán na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami pri riešení náročných technických a obchodných úloh v komplexnom poňatí, t.zn. od vývoja cez technologickú prípravu až po realizáciu, predaj, aplikačné poradenstvo a servis.

Ťažisko výrobného programu tvoria prepäťové ochrany triedy I, II a III podľa medzinárodnej normy IEC 61643-1. Uvedené ochrany sa používajú v inštalačných rozvodoch napájacích sietí v najrozličnejších oblastiach. Výrobný program zahrňuje tiež novovyvinuté výrobky najmä pre tržný segment dátových prepäťových ochrán, ktorých využitie je hlavne v oblasti merania, riadenia, regulácie a automatizácie technologických procesov a v oblasti komunikačných a počítačových technológií.

Z celkového objemu výroby predstavuje export významnú časť produkcie. Pre výrobky z našej produkcie - prepäťové ochrany pre nn rozvodné siete, máme udelené slovenské certifikáty a naši zahraniční partneri aj rakúsky (uznávaný v celej západnej Európe), americký (pre USA) a čínsky certifikát.

Referencie

Dlhodobá spolupráca v oblasti vývoja, výroby a dodávky prepäťových ochrán s renomovanými zahraničnými (najmä nemeckými) firmami.

Naše výrobky môžete kúpiť na Slovensku:

Kvalita

 

V Českej republike:  

V Poľskej republike:

V Turecku: