Na ochranu elektrických sietí a zariadení v priemyselných objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym alebo nepriamym úderom blesku
Prepäťové ochrany
  • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
  • Inštalácia: do hlavného rozvádzača
  • Použitie ako 1.stupeň T1 ochrany pred prepätím
  • Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1 , T2 , T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
  • Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi MOV a bleskoistkami
  • Žiadny zvyškový prúd (vyhotovenie LCF)
  • Žiadny následný prúd
  • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
  • Multifunkčné svorky pre vodiče
  • Možnosť spájania monoblokov prepojovacími lištami.