Na ochranu elektrických sietí a zariadení, kde nehrozí priamy úder do objektu a pripájacích vedení – MALÉ OHROZENIE ELEKTROINŠTALÁCIE. Použitie pre objekty s hladinou ochrany pred bleskom LPL IV – rodinné domy bez bleskozvodu s prípojkou zemným káblom, objekty a haly v husto zastavaných oblastiach s výškovými budovami.

Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny Inštalácia: do hlavného rozvádzača

Použitie ako 1.stupeň ( , hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím

Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu (hrubá, stredná a jemná ochrana)

Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi Vyhotovenie: základná časť + výmenné ochranné vložky Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180o
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty

Zaujali vás tieto produkty?

Otázky prosíme posielať na
e-mail: [javascript protected email address]

TEL: +421 37 6927 011
MOBIL:+ 421 911 983 915

Hľadáte zastúpenie pre konkrétnu krajinu?