Špecifikácia:

Na ochranu elektrických sietí a zariadení v menších priemyslových objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch s prípojkou nn zemným káblom pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym alebo nepriamym úderom blesku

Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny

Inštalácia:

do hlavného rozvádzača

Použitie:

Ako 1.stupeň (T1 , hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím

Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1,T2,T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)

Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi MOV

Vyhotovenie:

základná časť + výmenné ochranné moduly
Ochranné moduly otočiteľné voči základni o 180o
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu

Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty

Zaujali vás tieto produkty?

Otázky prosíme posielať na
e-mail: [javascript protected email address]

TEL: +421 37 6927 011
MOBIL:+ 421 911 983 915

Hľadáte zastúpenie pre konkrétnu krajinu?