PO I – prepäťové ochrany (B+C+D)

Špecifikácia: Na ochranu elektrických sietí a zariadení v menších priemyslových objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch s prípojkou nn zemným káblom pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym alebo nepriamym úderom blesku Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny Inštalácia: do hlavného rozvádzača Použitie: Ako 1.stupeň (T1 , hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany … Čítať ďalej PO I – prepäťové ochrany (B+C+D)