Spoločnosť KIWA sk, s.r.o. aktualizovala databázu ePLAN vlastných prepäťových ochrán KiWA, čím uľahčí prácu projektantov pri návrhu, tvorbe a realizácii elektrických inštalácií a rozvádzačov nízkeho napätia do 1000V.
Prepäťové ochrany

V súčasnosti je v databáze na ePLAN dáta portalu dostupných 158 prepäťových ochrán, ktoré možno vyhľadať na základe názvu výrobcu (KIWA) alebo vybrať podľa zariadení v katalógu (Elektrotechnika / Ochranné zariadenia / Všeobecné). Pre stiahnutie technických informácií výrobkov, softvérových makier, elektrických schém vnútorného zapojenia, 2D modelov vo formáte .dwg alebo 3D modelov (.step) je potrebné prihlásiť sa na ePLAN dáta portal (https://www.eplandata.de/) alebo navštíviť webovú stránku výrobcu prepäťových ochrán KIWA v sekcii Projektanti.

Technické informácie výrobkov obsahujú okrem špecifikácie prepäťových ochrán podľa normy STN EN 61643-11:2013-08 aj popisné pole pre automatické vyplňovanie kusovníkov v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Medzi nové pridané kategórie KIWA sú:

1.) Prepäťové ochrany pre administratívne a priemyselné objekty pre hladiny ochrany pred bleskom LPL I, LPL II:

a.) POm I LCF 25kA/pól v monoblokovom prevedení (do nemeranej časti RE),
b.) PO I LCF 25kA/pól vo výmennom prevedení ochranných modulov,
c.) POm I 25kA/pól úzka verzia 1TE/pól, pri nedostatku miesta v rozvádzačoch (napríklad pri rekonštrukciách),

2.) Fotovoltaické prepäťové ochrany typov 1 a 2 pre jednosmerné obvody:

100V DC, 200V DC, 300 V DC, 600V DC, 800V DC, 1000V DC a 1500V DC,

3.) Prepäťové ochrany pre LED svietidlá verejného osvetlenia, ktoré spĺňajú stupeň krytia IP67: PO I LED 230V / 12,5kA, resp. PO II LED 230V / 30kA s možnosťou umiestnenia do päty stožiaru na svorkovnice Fulnek na DIN lisu TS035, TE Connectivity EKM „Guro“ alebo ROSA.