ĮTAISAI NAUDOJAMI ELEKTROS TINKLAMS IR ĮRENGINIAMS PRAMONĖS OBJEKTUOSE, ADMINISTRACINIUOSE OBJEKTUOSE, VISUOMENINĖS PASKIRTIES OBJEKTUOSE IR INDIVIDUALIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE APSAUGOTI NUO VIRŠĮTAMPIŲ BANGOS, KILUSIOS NUO ARTIMO ARBA NETIESIOGINIO ŽAIBO IŠLYDŽIO POVEIKIO. APSAUGOS NUO VIRŠĮTAMPIŲ ĮTAISAI
Zákulisie firmy
  • Sumažina viršįtampius ir apriboja viršįtampių bangos energiją.
  • Montavimas: į pagrindinį skirstomąjį skydą.
  • Naudojami kaip 1-sis apsaugos nuo viršįtampių laipsnis T1.
  • Užtikrina prietaisų, esančių pagrindiniame skirstomajame skyde, T1, T2, T3 lygių apsaugą nuo viršįtampių (bazinė, vidutinio lygio ir tikslioji apsauga).
  • Aukšta nuotėkio geba, užtikrinama galingais varistoriais MOV ir žaibo iškrovikliais.
  • Nebūna jokios liekamosios srovės (variantas LCF).
  • Nebūna jokios vėlesnės srovės.
  • Optinė ir nuotolinė darbinės būsenos signalizacija.
  • Daugiafunkciai laidų gnybtai.
  • Galimybė sujungti monoblokus, naudojant jungiamąsias šynas.