Dovoľujem si Vás touto cestou pozvať na 23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií Elosys 2017 v Nitre od 23.5 do 26.5.2017, kde firma KIWA sk,sro. - prepäťové ochrany vystavuje.
Výstavy

Stánok KIWA bude v hale C, stánok č.106.

Veľtrh ELOSYS 2017 sa koná súbežne s Medzinárodným Strojárskym veľtrhom. Miesto konania výstavy je Agrokomplex Nitra (pozor, nie v Trenčíne ako po minulé roky).

V rámci výstavy Elosys 2017  Vám predstavíme:

  1. prepäťové ochrany série PO I a II LED určené pre ochranu LED svietidiel
  2. nový sortiment PO I a PO II rozširujúci aplikačné možnosti zapájania prepäťových ochrán
  3. rozšírené katalógy prepäťových ochrána KIWA a aplikačnú príručku 2017/2018