Profil spółki

Uzyskane wyróżnienia:

Spółka „KIWA – prepäťové ochrany“ [„KIWA – Ograniczniki Przepięć“] jest najbardziej znaczącym producentem ograniczników przepięć w Słowacji, posiadającą długoletnie doświadczenia z kompleksowymi rozwiązaniami dla skomplikowanych zadań technicznych i handlowych w ujęciu kompleksowym, tzn. od etapu badawczo-rozwojowego, przez przygotowanie technologiczne, po realizację, sprzedaż, doradztwo odnośnie zastosowań i serwis.

Centrum zainteresowań programu produkcyjnego są ograniczniki przepięć klasy I, II i III zgodnie z normą międzynarodową IEC 61643-1. Podane ochrony stosowane są w rozprowadzeniach instalacyjnych sieci elektrycznej w różnorodnych dziedzinach. Asortyment produkcji obejmuje również najnowsze wyroby, szczególnie te, które zaprojektowano do stosowania w segmencie ograniczników przepięć w dziedzinie pomiarów, sterowania, regulacji oraz automatyzacji procesów technologicznych w zakresie technologii komunikacyjnych i komputerowych.

W ramach ogółu produkcji eksport stanowi znaczącą jej część. W odniesieniu do ograniczników przepięć sieci dystrybucyjnych nn, udzielono nam stosowne certyfikaty słowackie; z kolei naszym zagranicznym partnerom certyfikat austriacki (uznawany w całej Europie Zachodniej), amerykański (dla USA) oraz chiński.

Referencje

Wieloletnia współpraca z renomowanymi firmami zagranicznymi (głównie niemieckimi) w dziedzinie rozwoju, produkcji i dostaw ograniczników przepięć.

Nasze wyroby można zakupić w Słowacji:

Jakość

 

W republice Czeskiej

W Polsce:

W Turcji: