Medzinárodný veľtrh elektroniky a elektrotechniky, ktorý sa koná v Moskve v dňoch 15. až 18.4 2019
Výstavy

Medzinárodný veľtrh elektroniky a elektrotechniky, ktorý sa koná v Moskve v dňoch 15. až 18.4 2019