Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na výstavu Power Days 2019 v Salzburgu.
Výstavy

Výstava sa bude konať v Salzburgu v dňoch od 13.3 do 15.3.2019, kde sa spoločnosť KIWA sk, s.r.o. – prepäťové ochrany zúčastní ako vystavovateľ.